Zadanie 2

Przygotuj kartkę papieru i zapisz na niej jak najwięcej zastosowań dla przedmiotu z poniższego zdjęcia. Masz na to 3 minuty.