Cele Stowarzyszenia to:

  1. Integracja społeczności lokalnych.
  2. Działalność edukacyjna.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku dzielnicy Rusinowa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizacja imprez kulturalnych.
  2. Prowadzenie działań edukacyjnych.
  3. Prowadzenie działań ekologicznych.
  4. Promowanie historii lokalnej.
  5. Promowanie rękodzieła.
  6. Promowanie twórców.
  7. Składanie lokalnych i ogólnomiejskich projektów