Wrzesień 6, 2017

Informatyka Podstawowa

Lekcje informatyki mają kilka podstawowych celów wymienionych w podstawie programowej:

  • Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
  • Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
  • Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

 

Podczas naszych zajęć pracować będziemy zgodnie z „the MYP design cycle”. To znaczy, że kilkakrotnie w ciągu roku przejdziemy cykl od analizy problemu, przez opracowanie planu rozwiązania, zaprojektowanie go, wdrożenie i ocenę.

Dla mnie istotne jest to, żeby po zakończeniach nie sprawiało Ci trudności napisanie poprawnego e-maila, edytowanie tekstu, prezentowanie danych, pisanie prostych programów w C++ oraz budowanie stron w oparciu o HTML5 i CSS3.

Na tych zajęciach zobaczysz czym jest design cycle oraz poznasz podstawy myślenia algorytmicznego.

Podczas tych zajęć zastanowimy się nad tym jak programiści radzą sobie z tym, że czasem ich programy nie wiedzą jaki dadzą wynik końcowy.

Na tych zajęciach przyjrzymy się temu jak jest zbudowany kod w C++, jak go czytać, jak znaleźć w nim błędy oraz może nawet jak napisać coś własnego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skorzystaj z kursu w SoloLearn.com