Pracując z ludźmi warto znaleźć chwilę na spojrzenie na to co się robi, na to co to robi z nami i co my faktycznie robimy z innymi. Problemy narzędzi, wpływu naszej pracy na nas i skuteczności działań to kwestie towarzyszące każdemu, kto pracuje z ludźmi – nauczycielom, psychologom, pedagogom, artystom, lekarzom, prawnikom, szkoleniowcom.

Zapraszam na konsultacje podczas których poszukamy wspólnie narzędzi do rozwijania warsztatu pracy, dbania o siebie i zwiększania skuteczności

Maciej Jonek

Towarzyszę ludziom w odnajdywaniu perspektywy w wiedzy, mądrości, sztuce, humorze oraz w dumnym powracaniu do rzeczywistości z nową perspektywą. Metody, które stosuję wynikają z relacji. Działam dla wolności i samodzielności.