Maciej Jonek

Psycholog

Jestem specjalistą w dziedzinie edukacji i komunikacji. Pracuję w szkole jako psycholog, nauczyciel informatyki. Diagnozuję uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspieram w rozwijaniu talentów i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Wykładam w Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu, prowadzę zajęcia z zakresu psychologii między innymi na kierunkach Organizacja i zarządzanie oświatą.

Szkolę nauczycieli, rodziców, dyrektorów w zakresie nowoczesnych metod nauczania, wykorzystania TIK, budowania relacji.

Jestem realizatorem w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Prowadzę działania wspierające aktywność społeczną.

Prowadzę działania w ramach doradztwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób trwale bezrobotnych.