Maciej Jonek

Psycholog

Jestem psychologiem. Pracuję w szkole jako nauczyciel informatyki, psychologii i teorii wiedzy. W pracy zależy mi na byciu młodymi ludźmi podczas ich drogi do samodzielności i wolności. Podczas rozmów z nimi pytam „skąd wiesz, że tak jest?”, „dlaczego to jest dla ciebie ważne?”, „co to dla ciebie znaczy”.

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców w tematach wychowawczych oraz w zastosowaniu technologii cyfrowych do uczenia się.

Współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja Teraz

Wykładałem przedmioty psychologiczne w ramach studiów podyplomowych. Prowadziłem działania z zakresu doradztwa zawodowego, głównie dla uczniów oraz osób trwale bezrobotnych. Pracowałem w poradni psychologiczno – pedagogicznej diagnozując uczniów oraz prowadząc zajęcia terapeutyczne. Jestem realizatorem w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Wspieram aktywność społeczną, angażuję się w działania mające na celu spotykanie ludzi ze sobą.