Maciej Jonek

Psycholog


Towarzyszę ludziom w odnajdywaniu perspektywy w wiedzy, mądrości, sztuce, humorze oraz w dumnym powracaniu do rzeczywistości z nową perspektywą. Metody, które stosuję wynikają z relacji. Działam dla wolnościsamodzielności.


Jestem psychologiem. Pracuję w edukacji, współpracuję z nauczycielami i młodymi ludźmi. Wspieram ich w budowaniu relacji, radzeniu sobie z trudnościami, stresem, brakiem motywacji.

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców w tematach wychowawczych oraz w zastosowaniu technologii cyfrowych do uczenia się.

Współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja Teraz

Współpracuję z wałbrzyskim Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, gdzie konsultuję spektakle powstające w ramach konkursu im. Jana Dormana. (zobacz teksty, które powstały przy tworzeniu „Dzikiego” i „Grety„). Lubię współpracę z artystami, bo dzięki niej widzę zupełnie inaczej codzienne sprawy.

Wspieram aktywność społeczną, angażuję się w działania mające na celu spotykanie ludzi ze sobą.

Pracowałem w szkole jako nauczyciel informatyki, psychologii i teorii wiedzy. W pracy zależy mi na byciu młodymi z ludźmi podczas ich drogi do samodzielności i wolności. Podczas rozmów z nimi pytam „skąd wiesz, że tak jest?”, „dlaczego to jest dla ciebie ważne?”, „co to dla ciebie znaczy?”.

Wykładałem przedmioty psychologiczne w ramach studiów podyplomowych. Prowadziłem działania z zakresu doradztwa zawodowego, głównie dla uczniów oraz osób trwale bezrobotnych. Pracowałem w poradni psychologiczno – pedagogicznej diagnozując uczniów oraz prowadząc zajęcia terapeutyczne. Jestem realizatorem w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Napisz do mnie

Maciej Jonek, Psycholog

al. Wyzwolenia 4

58-300 Wałbrzych

NIP: 8862887146

REGON: 384256868