Diagnoza i terapia dziecka z opóźnieniem rozwojem emocjonalno-społecznym to przedmiot, na którym poznajemy podstawowe klasyfikacje zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90–F98) według klasyfikacji ICD – 10. Wśród metod terapii najważniejsza metodą jest proponowana przez Daniela Siegela „integracja”.

Zobacz prezentację

Literatura

Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Cierpiałkowska, L. (2016). Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
Davidson, R. J., & Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Orrison, W. W., (2010). Atlas funkcjonalny mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 
Pużyński, S., & Wciórka, J. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków; Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” ; Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania. (K. Bochenek, Tłum.). Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2016). Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.


Szczygieł, D. (2014). Regulacja emocji a dobrostan. Konsekwencjewyprzedzającej i korygującej regulacji emocji. Oblicza jakości życia, 193-209.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. (2012). Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Dr. Dan Siegel. (b.d.). Dr. Dan Siegel’s Hand Model of the Brain.
Siegel, D. J. (b.d.). Dr. Dan Siegel – Home.
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (b.d.). wholebrainchild.com.

Zadanie zaliczeniowe

Spośród omawianych lub nie omawianych zaburzeń wybierz jedno. Następnie opisz funkcjonowanie osoby, która ma takie zaburzenie (osobę należy wymyślić, ewentualnie jeżeli opisywana osoba jest rzeczywista należy zadbać o takie opisywanie jej by niemożliwe było jej zidentyfikowanie). Weź pod uwagę funkcjonowanie:

  • społeczne,
  • poznawcze,
  • problem w integracji mózgu do rozwiązania w tym zaburzeniu (za Siegelem,
  • zaproponuj metody wsparcia (nie terapii lub pomocy psychologicznej), którego możesz udzielić takiej osobie,
  • zaproponuj specjalistę, który może pomóc w pracy z tą osobą.

Zachęcam do formułowania krótkich wypowiedzi – między 500 a 1000 słów.

Podstawowym kryterium oceny będzie umiejętność zrozumienia konkretnych konsekwencji występowania zaburzenia dla funkcjonowania opisywanej osoby. Następnym kryterium jest poruszenie wszystkich wyżej proponowanych sfer funkcjonowania.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na podyplomowe@maciejjonek.pl