Przedmiot Psychopatologia dzieci i młodzieży ma na celu przede wszystkim wyposażenie studenta w potrzebną nomenklaturę by precyzyjnie opisywać odstępstwa od norm w zachowaniu. By to osiągnąć zaczynamy od ustalenia czym jest norma. Dla sprawnego poruszania się w temacie zaburzeń studenci poznają metody klasyfikacji zaburzeń ICD-10 oraz DSM V. Następnie studenci poznają podstawowe kategorie oceny zaburzeń. Z tą wiedzą przyglądamy się typowym zaburzeniom – lękowym, odżywiania, emocji i motywacji.

Zobacz prezentację

Literatura

 
Cierpiałkowska, L. (2016). Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Orrison, W. W., (2010). Atlas funkcjonalny mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Strelau, J. (2007). PSYCHOLOGIA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Tom 1: Podstawy psychologii.  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zadanie zaliczeniowe

Spośród omawianych lub nie omawianych zaburzeń wybierz jedno. Następnie opisz funkcjonowanie osoby, która ma takie zaburzenie (osobę należy wymyślić, ewentualnie jeżeli opisywana osoba jest rzeczywista należy zadbać o takie opisywanie jej by niemożliwe było jej zidentyfikowanie). Weź pod uwagę funkcjonowanie:

  • społeczne,
  • poznawcze,
  • specyfikę sądów,
  • adekwatność reagowania na bodźce,
  • kontekst neurologiczny i biochemiczny,
  • zaproponuj metody wsparcia (nie terapii lub pomocy psychologicznej), którego możesz udzielić takiej osobie.

Zachęcam do formułowania krótkich wypowiedzi – między 500 a 1000 słów.

Podstawowym kryterium oceny będzie umiejętność zrozumienia konkretnych konsekwencji występowania zaburzenia dla funkcjonowania opisywanej osoby. Następnym kryterium jest poruszenie wszystkich sześciu wyżej proponowanych sfer funkcjonowania.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl