Psychoterapia to przedmiot w ramach studiów podyplomowych, którego głównym celem jest psychoedukacja. Zajęcia rozpoczynają się zbudowaniem kontraktu, który pozwoli na swobodną i otwartą pracę. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach psychoedukacyjnych, które pochodzą między innymi z warsztatów pod tytułem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców„, zajęć medytacyjnych prowadzonych w szkole oraz zajęć socjoterapeutycznych. Podstawą teoretyczną zajęć jest koncepcja Mazlish i Faber, odkrycia Richarda Davidsona i Daniele Siegela.

Zobacz prezentację

Literatura

Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Cierpiałkowska, L. (2016). Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
Davidson, R. J., & Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekman, P. (2012). Emocje ujawnione: odkryj, co ludzie chcą przed Tobą zataić, i dowiedz się czegoś więcej o sobie. (W. Białas, Tłum.). Gliwice: Helion.
Faber, A., & Mazlish, E. (2012). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały – jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.
Orrison, W. W., (2010). Atlas funkcjonalny mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 
Pużyński, S., & Wciórka, J. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków; Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” ; Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Sakowska, J. (1999). Szkoła dla rodziców i wychowawców: materiały pomocnicze dla prowadzących zajęcia. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania. (K. Bochenek, Tłum.). Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2016). Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K., & Szustrowa, T. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 

Zostaw komentarz