Przedmiot Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy daje ogląd w tym, które elementy psychologii są włączane do pracy doradcy zawodowego. Efektem pracy na tych zajęciach jest umiejętność stworzenia kompleksowego procesu diagnozowania osoby, z którą będziemy pracować. Te obszary z pewnością będą dotyczyć rozwoju, motywacji, sytuacji społeczno-demograficznej itp.

Zobacz prezentację

Literatura

Bazan, K., & Dudzic, R. (2015). NCA New Competence And Ability – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. Lublin: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. United States, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zadanie zaliczeniowe

Przygotuj propozycję procesu diagnostycznego, to znaczy dokładny opis badania oraz narzędzi stosowanych do badania osoby dla doradztwa zawodowego. W dokumencie istotne będzie poradzenie sobie z następującymi obszarami:

  • Kogo badamy? (czy jest to uczeń, czy osoba dorosła, ile ma lat, do której chodzi klasy, w jakim profilu itd.)
  • Jakie ma doświadczenia (warto wziąćpod uwagę wolontariat, szkolenia i inne zajęcia)
  • Zainteresowania
  • Mocne strony
  • Propozycje wsparcia

Zadanie nie polega na przeprowadzeniu tego badania, a na przygotowaniu procesu diagnostycznego, czyli odpowiedzeniu na pytanie: „Skąd się tego dowiem?”. Zatem w każdym z obszarów powinno pojawić się jakieś narzędzie do zebrania informacji w tym obszarze. Proszę pamiętać, że wywiad jest najważniejszym narzędziem, jednak nie wystarczy napisać: „Zainteresowania – z wywiadu”, oczekuję opisania tego jak wywiad będzie wyglądał, jakie zostaną zadane pytania i co mają sprawdzić.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl