Wrzesień 6, 2017

Polityka komentowania

Proszę

nie stosować zwrotów ad personam

zakładać, że istnieją inne punkty widzenia i nie są one gorsze tylko dlatego, że są inne