Proszę

nie stosować zwrotów ad personam

zakładać, że istnieją inne punkty widzenia i nie są one gorsze tylko dlatego, że są inne