zajęcia pozalekcyjne wałbrzych

Studia psychologiczne

Zapraszam studentów studiów psychologicznych do korzystania z zebranych tu materiałów oraz do kontaktu. Mam nadzieję, że zebrane tu opracowania będą służyły do nauki i porządkowania wiedzy psychologicznej.

W byciu psychologiem aktualna i uporządkowana wiedza ma ogromne znaczenie. Należy pamiętać również, że kluczowe w naszej pracy jest stałe przyglądanie się swoim postawom i umiejętnościom. Zatem korzystajcie z wiedzy innych i kształćcie swój warsztat. Pierwsze można zrobić z książkami i internetem. Do reszty potrzebni są inni – zatem dyskutujcie, chodźcie na zajęcia i rozmawiajcie z ludźmi, którzy nie zajmują się psychologią.