Dziecięca Akademia Rozwoju prowadzi wiele różnorodnych zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach Akademii prowadzę zajęcia:

ul. Wieniawskiego 7/3 58-306 Wałbrzych | Telefon: +48 791 635 476 | Email: dar@dar.edu.pl

Mój pierwszy kod - programowanie dla najmłodszych

Zajęcia dla najmłodszych, ciekawskich, wytrwałych poszukiwaczy. Zajęcia uczą rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy technologii, głównie przez konstruowanie algorytmów, pisanie programów komputerowych i pracę z robotami.

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania problemów i współpracy przy ich rozwiązywaniu.

Zajęcia dla uczniów w wieku 7-9 lat

Jedno 60 minutowe spotkanie w tygodniu

Cel: Nauka podstaw programowania

Jestem w internecie

Zajęcia dla osób, którze chcą rozważnie istnieć w internecie. W trakcie tych zajęć nauczymy się pisać strony internetowe wykorzystując HTML, CSS i JavaScript. Uczestnicy poznają różne sposoby opowiadania w internecie o sobie, swoich zainteresowaniach. Poza podstawowymi umiejętnościami tworzenia stron poznają portale społecznościowe i uczą się w jaki sposób korzystać z nich bezpiecznie.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do bycia świadomymi użytkownikami i twórcami treści w internecie.

Zajęcia dla uczniów w wieku 10-13 lat

Jedno 60 minutowe spotkanie w tygodniu

Cel: Nauka podstaw HTML, CSSJavaScript, Social Media

Moja pierwsza aplikacja

Te zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą doświadczyć procesu tworzenia aplikacji. Koncentrują się na poznaniu różnych języków programowania (C++, JavaScript, PHP, MySQL, HTML/CSS). Ważniejsze jest to, by uczestnicy potrafili dobrać odpowiedni język do rozwiązania, które chcą stworzyć niż dokładna znajomość języka. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowują swoją aplikację, która ma odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie grupy użytkowników. Zatem równorzędnym elementem zajęć będzie poznawanie potrzeb i prezentowanie swojego rozwiązania.

Celem tych zajęć jest:

 • Zbadanie zapotrzebowania konkretnej grupy (np. seniorów lub uczniów szkół podstawowych, użytkowników komunikacji miejskiej itd.) na rozwiązanie cyfrowe (np. aplikację, stronę internetową itp.).
 • Wybranie odpowiedniej metody przygotowania tej aplikacji. W oparciu o wiedzę na temat języków programistycznych oraz oczekiwań użytkowników.
 • Przygotowanie rozwiązania (np. napisanie portalu internetowego, aplikacji mobilnej)
 • Zaprezentowanie rozwiązania w taki sposób by zainteresować ewentualnego przyszłego inwestora.

Zajęcia dla uczniów w wieku 13-19 lat

Dwa 60 minutowe spotkanie w tygodniu

Cel:

 • wykształcenie elokwencji programistycznej,
 • badanie potrzeb użytkowników,
 • prezentowanie rozwiązań
 • zapoznanie ze specyfiką pracy zespołów programistycznych.

Technologia pomaga mi się uczyć

Podczas tych zajęć uczestnicy naucza się wykorzystywać internetowe i mobilne rozwiązania do wspierania procesu uczenia się. Smartfon może być świetnym kompanem podczas uczenia się – może przypominać o terminach, pomagać rozkładać pracę na etapy, przechowywać notatki, przemyślenia. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) łatwiej będzie być na bieżąco ze swoimi zadaniami, planować czas i dokumentować swoje postępy.

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności wykorzystywania technologii do wspomagania procesów uczenia się.

Zajęcia dla uczniów w wieku 13-19 lat

Jedno 60 minutowe spotkanie w tygodniu

Cel: Wspomaganie uczenia się wykorzystując TIK

Nauczyciel w chmurze

Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uporządkować swój warsztat pracy i mieć do niego ciągły dostęp. Zajęcia pokazują jak wykorzystać narzędzia Google do organizowania materiałów dydaktycznych, planowania pracy uczniów i swojej, zarządzania pracą grup projektowych, komunikowania się z uczniami i dokumentowania ich pracy.

Po tych zajęciach uczestnik potrafi:

 • stworzyć „samosprawdzający się” sprawdzian,
 • zorganizować materiały dydaktyczne dla uczniów w Google Classroom
 • dokumentować postępy uczniów przy pomocy narzędzi online
 • wykorzystać internet do wspierania działań wychowawczych

Zajęcia dla Nauczycieli

Jedno 60 minutowe spotkanie w tygodniu

Cel: Zastosowanie TIK w codziennej pracy nauczyciela

Dowiedz się więcej