Lekcje informatyki mają kilka podstawowych celów wymienionych w podstawie programowej:

 • Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
 • Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
 • Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

 

Podczas naszych zajęć pracować będziemy zgodnie z „the MYP design cycle”. To znaczy, że kilkakrotnie w ciągu roku przejdziemy cykl od analizy problemu, przez opracowanie planu rozwiązania, zaprojektowanie go, wdrożenie i ocenę.

Dla mnie istotne jest to, żeby po zakończeniach nie sprawiało Ci trudności napisanie poprawnego e-maila, edytowanie tekstu, prezentowanie danych, pisanie prostych programów w C++ oraz budowanie stron w oparciu o HTML5 i CSS3.

Planowane tematy zajęć

 • Dzień dobry, wspomnienia i oczekiwania
  co jest w komputerze i jak to sprawdzić – podział na 3-4 osobowe zespoły
 • Organizacja pracy w Google – co to jet domena
 • Baza danych w google sheets – wprowadzanie, formuły, wykresy
 • Grafika – rastrowa vs. mapa bitowa + logo wektorowe, jak przesyłać zdjęcia do FB, insta, żeby nie było kaszy
 • Logo wektorowe firmy
 • Fanpage na facebooku,
 • instagram dla firm, prowadzenie kampanii, zasięgi
 • IFTTT
 • Dokumenty: tworzenie, edycja, znaki niedrukowalne, style
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • WordPress
 • Strona firmy