Osobowość jako element kompetencji zawodowych to przedmiot, który przede wszystkim daje wgląd w problem osobowości. Poznając teorię cech Cattela, osobowości – Costy i McRea oraz temperamentu Strelaua studenci zyskują teoretyczną podstawę oraz bazę pojęciową do opisu osobowości. Korzystając z nich poznają narzędzia badania preferencji zawodowych oraz cech istotnych przy określaniu obszarów zawodowych dla klientów. Teoretyczna widza łączy się z praktycznym zastosowaniem metod badania osobowości w kontekście zawodowym.

Osobowość jako element kompetencji zawodowych
Zobacz prezentację

Literatura

Bazan, K., & Dudzic, R. (2015). NCA New Competence And Ability – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. Lublin: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. United States, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Oleś, P. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Otrębski, W., i Wiącek, G. . KUL – Wydział Nauk Społecznych – Jestem dorosły-chcę pracować. Pobrano 17 listopad 2017, z http://www.kul.pl/jestem-dorosly-chce-pracowac,art_38317.html
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Strelau, J. (2007). PSYCHOLOGIA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Tom 2: Psychologia ogólna.  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe ma na celu sprawdzenie umiejętności spojrzenia na osobę przy pomocy narzędzi do badania osobowości, wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia.

Wykorzystując znane narzędzia przeprowadź badanie dowolnej osoby (nie podając informacji, które mogłyby posłużyć do jej zidentyfikowwania). Na podstawie tych badań przygotuj opis banej osoby oraz propozycję obszarów lub konkretnych zawodów, w których ta osoba mogłaby z powodzeniem pracować. Weź pod uwagę nie tylko nomotetyczne podejście skupiające się na cechach tej osoby ale również nomotetyczne podejście pokazujące wyróżniające się umiejętności, zainteresowania, kwalifikacje lub kontekst społeczny.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na podyplomowe@maciejjonek.pl