Podstawy neuropsychologii ro przedmiot, który przygotowuje studentów do poruszania się w rozwijającej się dziedzinie neuroedukacji, neuropedagogiki. Przedmiot pokazuje w jaki sposób funkcjonowanie ludzkiego organizmu zdeterminowane jest przez zasady funkcjonowania układu nerwowego, poza biologicznymi podstawami zachowania poruszymy problem percepcji, motywacji i komunikacji.

Zobacz prezentację

Literatura

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyski i S-ka.
Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Brzezińska, I. A., (2013). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2017). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kornas – Biela, D. (2006). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia: mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Sikorski, W. (2015). Neuroedukacja:Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się. Słupsk: Dobra Literatura.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Orrison, W. W., (2010). Atlas funkcjonalny mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe ma na celu sprawdzenie, czy student ma wiedzę na temat tego czym jest

  • szlak neuronalny
  • połączenia synaptyczne
  • funkcja mózgu
  • plastyczność mózgu,

W ramach zadania zaliczeniowego proszę o przygotowanie krótkiego (max 500 słów) opisu powstawania nowej funkcji mózgu na dowolnym przykładzie (np. tworzenie się wspomnienia lub umiejętności wokalnej / językowej)

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl