Przedmiot praca z motywacją i wartościami daje psychologiczną podstawę do zrozumienia emocji i motywacji, pokazuje w jaki sposób dochodzić do wartości przy pomocy wywiadu oraz w jaki sposób komunikować się odwołując się do wartości. Ponadto studenci poznają teorię rozwoju moralnego Lawrenca Kholberga, która pozwla zrozumieć w jaki sposób wartości pojawiają się w naszym życiu.

Głównym sposobem pracy jest dyskusja mająca na celu zbieranie doświadczeń studentów i słuchaczy, na ich podstawie odkrywamy podstawowe mechanizmy leżące u podstaw motywacji i wartości.

Zobacz prezentację

Literatura

Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Petty, G. (2015). Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców (J. Bartosik, Trans.). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Storch, M. (2011). Ile waży twoje ja? (K. Jagiełło, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Szafa.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zadanie zaliczeniowe

Duży ośrodek szkoleniowy organizuje spotkanie ze swoimi pracownikami – trenerami. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni w innych miejscach – praca dla tego ośrodka jest dla nich dodatkowym zajęciem. Ośrodek zleca Ci przygotowanie spotkania dla tych trenerów w liczbie 50 osób. Zależy ośrodkowi na tym, żeby trenerzy byli lojalni wobec ośrodka oraz by zechcieli wybierać go zawsze jako „pierwszą drugą pracę” czyli poza swoim podstawowym miejscem zatrudnienia aby wybierali ośrodek w pierwszej kolejności jako źródło dodatkowego dochodu. Dodatkowo klienci (słuchacze szkoleń) zgłaszają, że jeden z trenerów wygłasza niepochlebne opinie na temat ośrodka. Poproszono Cię o zadbanie o to by taka sytuacja więcej się nie powtórzyła.

Przygotuj:

  • Wartości, które stawia ośrodek oraz ich opis, możesz dodać również dodatkowe wartości (zaznacz, które są ośrodka, a które twoje).
  • Sposób opowiedzenia o wartościach oraz narzędzia, które najlepiej zastosować do zmotywowania trenerów do pracy dla tego ośrodka.
  • Plan spotkania – od wejścia trenerów na spotkanie, przez wszystkie zadania, ćwiczenia, dyskusje, do opuszczenia spotkania. Zaznacz cel każdego elementu oraz jego rolę dla przekazania wartości.
  • Narzędzie do zbierania opinii trenerów.
  • Plan dalszego kontaktu z trenerami.

Wykonując zadanie pamiętaj, że poruszamy się od wartości, przez postawy do konkretnych procedur i zachowań.

Praca nie powinna mieć więcej niż 1000 słów.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na podyplomowe@maciejjonek.pl