Psychologia rozwojowa to przedmiot, na którym wyjaśniam czym jest rozwój. Posługując się teorią kryzysów Erica Ericksona patrzymy na rozwój człowieka przez całe życie. Następnie na podstawie teorii Piageta przyglądamy się etapom rozwojowym, zastanawiamy się nad tym co to jest zadanie rozwojowe oraz do czego zmierzamy rozwijając się. Całość poznajemy w kontekście wpływu społecznego oraz biologicznych podstaw rozwoju, zwłaszcza korzystając z ustaleń neuronaukowców opisanych przez Daniela Siegela.

Po tych zajęciach student potrafi spojrzeć na młodego człowieka , zobaczyć na jakim jest etapie rozwoju oraz jakie zadanie przed nim stoi. Dzięki temu potrafi skutecznie wspierać młodego człowieka w podejmowaniu zadań rozwojowych.

Zobacz prezentację

Literatura

 

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyski i S-ka.
Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Brzezińska, I. A., (2013). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2017). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kornas – Biela, D. (2006). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Kozielecki, J., (2007). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania. (K. Bochenek, Tłum.). Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2016). Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”. 

 

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe ma na celu sprawdzenie, czy student ma wiedzę na temat tego czym jest

  • etap rozwojowy,
  • zadanie rozwojowe,
  • potrafi połączyć etap i zadanie rozwojowe z kontekstem neurologicznym i społecznym
  • potrafi wskazać cel etapu i zadania rozwojowego w dalszym rozwoju człowieka

Zadanie polega na wybraniu sobie konkretnego etapu rozwojowego (jednego) i opisaniu jego zadań rozwojowych oraz kontekstu neurologicznego i społecznego.

Forma pracy jest otwarta, zachęcam do formułowania zwięzłych wypowiedzi (około 500 słów), pracą zaliczeniową może być dziennik obserwacji z wnioskami, samodzielnie nagrany film pokazujący sposób pracy z dzieckiem zgodny z jego etapem rozwojowym, zadaniami rozwojowymi itd.

Zadanie jest dla osób, które nie mają oceny z przemiotu (uzyskanej na przykład przez przepisanie oceny z innego kierunku studiów) oraz dla osób chętnych.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl