Psychopatologia rodziny to przedmiot, który rozpoczyna się postawieniem problemu normy. Następnie studenci poznają podstawowe funkcje rodziny (takie jak cyrkularność, triangulacja i inne), ich definicje i na ich podstawie określamy obszary patologi, które mogą występować w rodzinie. Zajęcia zakładają systemowe podejście do rodziny. 

Uczestnicy poznają również sprawdzone narzędzia służące do poznawania systemu rodzinnego.

Materiały

Zobacz prezentację

Literatura

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyski i S-ka.
Braun – Gałkowska, M. (2007). Poznawanie systemu rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Braun – Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Brzezińska, I. A., (2013). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2017). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Radochoński, M., (1998). Wybrane zagadnienia psychopatologii w ujęciu systemowej koncepcji rodziny. Roczniki Socjologii Rodziny, tom X, 91-109.
Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Stasiak, H. (1975). Kształty i wnętrza rodziny. Warszawa: Państwowe wydawnictwo „Wiedza powszechna”.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.

Zadanie zaliczeniowe

Wykorzystując narzędzia pochodzące z książki „Poznawanie systemu rodzinnego” opisz funkcjonowanie rodziny (jeśli badasz rodzinę rzeczywistą zadbaj o to, by niemożliwe było jej zidentyfikowanie). Szczególnie istotne jest ustalenie relacji (koalicji, porozumień, wykluczeń) oraz rodzaju granic systemu rodzinnego.

Proszę o formułowanie zwięzłych wypowiedzi (około 800 słów)

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl