Rozwój psychoseksualny człowieka to przedmiot, w ramach którego wspólnie odkrywamy co jest celem rozwoju psychoseksualnego. Od kiedy możemy mówić o seksualności dziecka, co się dzieje podczas „fazy latentnej”, jak biologia i oddziaływania społeczne wpływają na budowanie obrazu siebie jako mężczyzny lub kobiety oraz na przyjmowanie ról ojca, żony itd.

Rozwój psychoseksualny człowieka
Zobacz prezentację

Literatura

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyski i S-ka.
Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Brzezińska, I. A., (2013). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2017). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kornas – Biela, D. (2006). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Kozielecki, J., (2007). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu student opanował wiedzę dotyczącą wpływu społecznego oraz biologicznego na rozwój psychoseksualny oraz czy potrafi korzystać z tej wiedzy. 

W ramach zadania zaliczeniowego proszę opracować komunikat budujący postawę do ról płciowych (mogą to być role mężczyzny lub kobiety w dzisiejszym świecie lub role rodzicielskie). Komunikat powinien zawierać informacje o przekazie centralnym oraz peryferyjnym,  informacje na temat posiadanych i oczekiwanych: wiedzy, emocji, ewentualnych istniejących postaw.

Opis komunikatu powinien być krótki, najlepiej w formie punktów. Praca nie powinna być dłuższa nić 500 słów.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl