Jacy My?

poznaj miasto

Zaczynamy

Co robimy?

Ten projekt ma spowodować, że się spotkamy. W tym spotkaniu poznamy się, stworzymy okazję do kolejnych spotkań oraz zadbamy o to, żebyśmy byli w kontakcie. Wałbrzych, podobnie jak wiele miast, jest pełen przekonań, mitów, stereotypów. Chcemy przyjrzeć się temu jak jest naprawdę, jak nam się tu żyje, czym się zajmujemy i jak nam z tym jest.

Projekt obejmuje prowadzenie badań społecznych, przygotowanie wydarzeń artystycznych, które będą powodem do spotkania oraz opracowywanie technologicznych rozwiązań, które spowodują, że po spotkaniach będziemy w kontakcie.

Na zakończenie projektu przygotujemy raport z badań, podsumowanie wydarzeń artystycznych oraz środek komunikacji, który będzie służył mieszkańcom miasta do pozostawania w kontakcie.

Badania społeczne

Obserwacje, wywiady, eksperymenty terenowe, wszystko by lepiej poznać mieszkańców

Wydarzenia artystyczne

Przygotujemy powód do spotkania się z mieszkańcami

Komunikacja przez technologię

Bądźmy w kontakcie, dbajmy o to by skoro spotkaliśmy się raz spotkać się znów

Najbliższe spotkanie już niedługo
przy Alei Wyzwolenia 4
w Wałbrzychu

#jacymy

Obserwuj mnie na instagramie, tam live, relacje, posty z #jacymy. Projekt żyje na insta!

Część badawcza

Projekt „Jacy My?” zakłada prowadzenie badań społecznych w przestrzeni miejskiej, podczas imprez, w sytuacjach codziennych oraz aranżowanych. Wyniki badań mają być podstawą do prowadzenia kolejnych działań w ramach projektu.

W tym obszarze uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • stawiania problemów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki miejskiej oraz mieszkańców, lokalnych społeczności,
 • projektowania badań jakościowych oraz ilościowych ze szczególnym uwzględnieniem metod obserwacji, wywiadu, wywiadu grupowego (w tym zogniskowanego), badania metodami aktywizującymi, eksperymentu terenowego,
 • opisywania, analizowania i wyciągania wniosków z danych zebranych podczas badania,
 • formułowania raportów z badań,
 • krytycznego patrzenia na badania, opinie zwłaszcza te, dotyczące tematyki miejskiej

Część artystyczna

Projekt „Jacy My?” zakłada projektowanie wydarzeń artystycznych, głównie performatywnych, teatralnych, muzycznych, oraz innych zaproponowanych przez uczestników. Celem tych działań jest stworzenie okazji do spotkania, rozmowy, integracji osób, które będą uczestniczyły w badaniach. Drugim celem tych działań jest zabieranie głosu przez uczestników projektu w kwestiach obejmujących tematykę badań. To znaczy, że wnioski z badań społecznych staną się podstawą do artystycznych wypowiedzi. 

W tym obszarze uczestnicy będą:

 • podejmować decyzje o stosowanej przez nich formach artystycznych,
 • podejmować decyzje o tym do jakich odbiorców kierują swoje wypowiedzi artystyczne,
 • projektować wydarzenia artystyczne, które będą gromadziły wybranych odbiorców,
 • organizować przestrzeń dla wydarzeń artystycznych,
 • nawiązywać współpracę z instytucjami dla organizacji wydarzeń artystycznych,
 • opracowywać wprowadzenie do wydarzeń, zapraszać widzów (uczestników wydarzeń), podsumowywać wydarzenia w wybranej przez siebie formie.

Część technologiczna

Projekt „Jacy My?” zakłada prowadzenie komunikacji z odbiorcami wydarzeń artystycznych, osobami badanymi oraz między uczestnikami projektu. Ponadto istotne jest przygotowanie identyfikacji graficznych projektu oraz działań, które będą się w jego ramach odbywały. Ważnym elementem jest również analizowanie i bezpieczne przechowywanie danych. Stąd w projekcie uczestniczą również osoby specjalizujące się w technologiach informacyjnych oraz grafice komputerowej, których zadaniem będzie wypracowywanie rozwiązań technologicznych dla sprawnego, efektywnego i efektownego działania projektu.

W tym obszarze uczestnicy będą:

 • decydować przy pomocy jakiego medium odbywać się będzie komunikacja uczestników projektu oraz komunikacja z odbiorcami i badanymi,
 • analizować i przechowywać dane zebrane podczas badań,
 • dokumentować i przechowywać dokumentację wydarzeń w ramach projektu,
 • przygotowywać materiały promujące wydarzenia w ramach projektu

Po co ten projekt?

Zmiany w mieście

Wałbrzych jest miastem, które przechodzi dynamiczne zmiany. Dotyczą infrastruktury drogowej, budynki wyglądają coraz lepiej. W okolicy rynku i w samym rynku pojawiają się interesujące miejsca oferujące profesjonalną obsługę i wysokiej jakości produkty. Rozszerza się oferta rozrywkowa miasta. Dzielnice miasta są rewitalizowane nie tylko na poziomie infrastruktury, ale również w obszarach społecznych odbywają się działania aktywizujące i integrujące mieszkańców (np. „kolorowe podwórka”, urodziny ulic, spacery historyczne).

Działania w obszarze społecznym prowadzone są w oparciu o wiedzę i doświadczenia tak zwanych lokalnych liderów. Dokumentacja tych wydarzeń nie obejmuje danych pozwalających na określenie preferencji mieszkańców, ich charakterystyki społecznej, demograficznej, potencjału do budowania wspólnot. Działania skierowane do nich odnoszą skutki, prowadzą do kolejnych, niektóre nawet stają się cykliczne. Nie można jednak na podstawie niestrukturalizowanej obserwacji stwierdzić jaki efekt mają rzeczone działania. Informacje, które wynikają z miejskich oraz prywatnych inicjatyw społecznych nie są zbierane lub udostępniane. Trudno jet określić jaki wpływ mają zmiany zachodzące w Wałbrzychu na jego mieszkańców.

Zaangażowanie młodzieży

Młodzi Wałbrzyszanie w wieku od 13 do 19 lat korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach i poza nimi. Rozwijają różnorakie zainteresowania (sportowe, naukowe, artystyczne). Niewiele z tych zajęć zwraca ich uwagę na problematykę miasta, jego przestrzeni, mieszkańców, transformacji. Działania młodych Wałbrzyszan często skierowane są do wąskiego grona, a publikacje ich osiągnięć często ograniczone są do ogłoszeń w mediach społecznościowych.

Wiedza młodzieży o mieście często ogranicza się do ocen i poglądów dorosłych, mniej lub bardziej potwierdzonych doniesień z mediów społecznościowych. Miasto oglądane jest przez pryzmat często niepochlebnych opinii. Czas spędzany poza domem jest związany z konkretnymi miejscami (szkołą, drogą do szkoły, McDonald’s’em, punktami gastronomicznymi oraz miejscami zajęć pozalekcyjnych). Powoduje to, iż młodzi ludzie mogą mieć nierealny ogląd sytuacji miasta i opartą na niej chęć opuszczania jej.

Sposób zdobywania wiedzy i uczenia się

Uczniowie szkół ponadpodstawowych poznają wiedzę już opracowaną. To, co oferuje im szkoła jest przygotowane do skonsumowania. Samodzielne generowanie wiedzy przez badania i dociekania jest niewielką częścią czasu poświęconego na naukę. Jest to zrozumiałe i słuszne ze względu na kanoniczność wiedzy przekazywanej w szkole oraz odpowiedzialność instytucji za to, by uczniowie opanowali wiedzę sprawdzoną i użyteczną podczas zdawania egzaminów.

Niewiele z wymagań stawianych przez szkoły i inne instytucje wymaga od młodych odbiorców metodycznego i krytycznego patrzenia na posiadane i przyswajane informacje. Bardzo często łączą się one z autorytetem instytucji podających je, więc niejako zwalnia odbiorców z konieczności kwestionowania prezentowanych danych, opinii, postaw. Uzależnia to w istotnym stopniu retencję informacji od osoby przekazującej. Powoduje to odpodmiotowienie młodego człowieka w procesie uczenia się.

Uczniowie nie mają wielu okazji do uczenia się od rówieśników. Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, poczynając od braku czasu a skończywszy na ograniczonych umiejętnościach atrakcyjnego przekazywania wiedzy. Jednak istotną rolę w budowaniu opinii na temat świata młodych ludzi pełnią osoby prowadzące kanały w social mediach, influencerzy. Korzystają oni z niekonwencjonalnego przekazu (innego niż szkolny, telewizyjny) do przyciągania uwagi i przekazują swoje treści często skuteczniej niż nauczyciele lub telewizja.