Psychologia podejmowania decyzji zawodowych to przedmiot, na którym przyjrzymy się procesowi podejmowania decyzji z perspektywy teorii psychologicznych oraz odkryć neuronaukowców. Zastanowimy się jak zastosować tę wiedzę do bardzo specyficznego procesu decyzyjnego jakim jest wybór zawodu lub kariery. Spojrzymy na dane sensoryczne, motywacje i percepcje konsekwencji decydenta, zastanowimy się nad wpływem postaw i presji społecznej na podejmowanie decyzji.

Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
Zobacz prezentację

Literatura

Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. United States, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Jaracz, M., & Borkowska, A. (b.d.). Podejmowanie decyzji w świetle badań neurobiologicznych i teorii psychologicznych. Psychiatria, 7(2), 68–74.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania. (K. Bochenek, Tłum.). Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Strelau, J. (2007). PSYCHOLOGIA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Tom 2: Psychologia ogólna.  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe przeznaczone dla osób, które nie mogły czynnie uczestniczyć w zajęciach lub nie są zadowolone z zaproponowanej oceny.

Celem zadania zaliczeniowego jest sprawdzenie umiejętności integrowania pionowego i poziomego podczas wspierania procesu podejmowania decyzji zawodowych. 

Proszę przygotować narzędzie (np. ćwiczenie, schemat wywiadu, scenariusz lekcji, szkielet warsztatu), w którym wspierać będziemy integrację pionową i poziomą. W zadaniu istotne jest pokazanie sposobu angażowania wyższych procesów myślowych (a zatem decyzyjnych) oraz stymulacja obu półkul przez zadania wymagające myślenia abstrakcyjnego, holistycznego oraz analitycznego, językowego.

Praca powinna być możliwie jak najkrótsza i pokazywać najistotniejsze elementy narzędzia czyli:

  • Krótki opis grupy docelowej (np. uczniowie II klasy szkoły branżowej, osoby bezrobotne od 3 miesięcy w wieku od 25 do 35 lat)
  • Cel ogólny (do czego ma doprowadzić całe działanie)
  • Cele poszczególnych oddziaływań (co chcemy usłyszeć zadając konkretne pytanie, jaki ma być efekt ćwiczenia itd.)
  • Jaki rodzaj integracji ma spowodować oddziaływanie

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na podyplomowe@maciejjonek.pl