Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi to przedmiot, który ma na celu pokazanie podstawowych zasobów ludzkich oraz sposobów wspierania pracowników (a konkretnie nauczycieli i innych pracowników szkół) w efektywnym wykorzystywaniu ich zasobów. Wszystko to odbywa się w kontekście wartości wypływających z założeń i koncepcji edukacyjnych.

Przedmiot z założenia ma mieć praktyczne aplikacje. Stąd ćwiczenia oraz zadanie zaliczeniowe mają na celu mają dać studentowi gotowe narzędzie lub wiedzę, którą można zastosować w zarządzaniu. Ponadto przedmiot daje bazę pojęciową oraz odniesienia do literatury, które pomogą w rozwiązywaniu sytuacji podczas zarządzania.

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Zobacz prezentację

Literatura

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2007). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyski i S-ka.
Bielski, J. (2017). Nauczyciel doskonały: kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Blakemore, S-J., & Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bly, R. (2004). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach (J. Tittenbrun, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Covey, S. R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: FranklinCovey.
Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Row.
Harwas-Napierała, B., & Trempała, J. (2017). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. United States, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Katra, G., Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.
Ornstein, A. C., Hunkins, F. P., & Kruszewski, K. (1999). Program szkolny: założenia, zasady, problematyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Petty, G. (2015). Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców (J. Bartosik, Trans.). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Simm, M., Węgrzyn – Jonek, E. (2000). Budowanie szkolnego programu wychowawczego. Kraków: Rubikon.
Simm, M., Węgrzyn – Jonek, E. (2002). Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Kraków: Rubikon.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Storch, M. (2011). Ile waży twoje ja? (K. Jagiełło, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Szafa.
Sujak, E. (2006). Rozważania o ludzkim rozwoju. Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
Thun, F. S. (2007). Sztuka rozmawiania (P. Włodyga, Trans.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Zadanie zaliczeniowe

Opracuj narzędzie, które sprawdzi opinię uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat skuteczności nauczania konkretnego (wybranego przez ciebie) przedmiotu w twojej szkole. Przy konstruowaniu narzędzia weź pod uwagę:

  • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji przez nauczycieli uczących przedmiotu z uczniem i rodzicem,
  • satysfakcję rodziców, uczniów oraz nauczyciela uczącego wybranego przedmiotu,
  • wyniki uczniów w testach wewnętrznych (ewentualnie zewnętrznych),
  • propozycje zmian dotyczących nauczania, uczenia się lub wspierania w uczeniu się wybranego przedmiotu.

Przygotowując narzędzie pamiętaj o procedurze: od obszaru przez operacjonalizację do pytania.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na wszip@maciejjonek.pl